REKLAMNÉ ZARIADENIA

Spoločnosť Stavrem Plus s.r.o sa od roku 1999 zaoberá výrobou a montážou širokého sortimentu reklamných zariadení ako aj ich opravami a údržbou. Počas tejto doby sa nám podarilo nadviazať obchodnú spoluprácu s najväčšími prevádzkovateľmi vonkajšej reklamy. Náš pracovný tím má bohaté skúsenosti s výstavbou všetkých typov reklamných zariadení, ktoré používajú outdoorové spoločnosti v súčasnosti na Slovensku. Každé reklamné zariadenie je navrhnuté podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých klientov, má spracovanú projektovú dokumentáciu a statický posudok.

V prípade osvetlenia reklamných plôch je vypracovaná aj revízia elektrického zariadenia.

Typy ponúkaných konštrukcií:

Formát výlepovej plochy 5,1 x 2,4 m

  • jednostranná
  • obojstranná
  • tvar V od 20 do 60 stupňov
  • trojuholník

Tieto plochy je možné umiestniť na nosný stĺp od 2 do 6 m. Jednotlivé výlepové plochy je možné nasvietiť halogenidovými výbojkami.

obr 1

Výlepová plocha 5,1 x 2,4 m

Formát výlepovej plochy 9,6 x 3,6 m

  • jednostranná
  • obojstranná
  • tvar V od 20 do 60 stupňov
  • trojuholník

Tieto plochy je možné umiestniť na nosný stĺp od 4 do 26 m. Jednotlivé výlepové plochy je možné nasvietiť halogenidovými výbojkami, resp. použiť výlepovú plochu typu Backlight.

obr 2

Výlepová plocha 9,6 x 3,6 m

Atypické konštrukcie

Formát výlepovej plochy prispôsobený požiadavke zákazníka.

obr 3

Atypická konštrukcia, formát 16 x 9 m

Reklamné plachty

Dodávka a montáž reklamných plachiet podľa požiadavky zákazníka. Tieto plochy je možné nasvietiť halogenidovými výbojkami.

obr 4

Reklamná plachta (plocha 540 m2, podsvietené hodiny rozmer 4 x 7 m )

Backlightové plochy

Kompletáž, montáž a údržba reklamných zariadení typu Backlight (zariadenie s podsvietenými reklamnými plochami).

obr 5

Backlightová plocha - Prismatop

obr 6

Backlightová plocha - Rigiflex

© 2006 Stavrem - design WEBYDESIGN, hosting WEBYHOSTING, spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.